MİSYON – VİZYON

VİZYON

PENKON Derneği olarak yerel ve evrensel değerlere sahip , azim ve kararlılıkla bütün insanlığa hizmet eden dürüst, dinamik ve çalışkan, girişimci,gelişime açık , geleceğin dünyasında söz sahibi olan, dünyadaki tüm ülkelerde Türkiye’yi marka haline getirecek ve piyasa rekabeti konusunda etik kurallara bağlı kalacak iş adamları kuşağı oluşturmaktır.

 

SEKTÖREL KATKILAR

 PENKON DERNEĞİ Kurulduktan kısa bir süre sonra Türkiye’de İLK DEFA gerçekleşmiş olan 2012 (PENTEX)  Penye,Konfeksiyon ve Hazır giyim fuarını düzenlemiştir ve çok güzel tepkiler almıştır, katılımcı sayısının oldukça fazla olması, yurt dışından da katılımcıların olması ve pürüzsüz organize edilmesi sebebiyle; hem katılımcıların hem yetkililerin hem de görsel ve yazılı medyanın ilgisini çekmeyi başarmıştır. Kurulduğu günden bugüne adından sıkça söz ettirmesi ve aktif olarak çalışması sebebiyle diğer sektör iş adamlarının ve çalışmalarının da beğenisini aynı çatı altında toplamayı başarmıştır.

-imalatçı firmaların birbirleriyle olan rekabet düzeyini gerekli kararlar alarak şeffaf ve ülke ekonomisnine katkı sağlayıcı hale getirmiştir.

 -sektör çalışanlarının çalışma koşulları toplum standartları düzeyine getirilmiş ve uygun çalışma şartları sağlanarak üretim daha dinamik ve verimli hale getirilmiştir.

 

 KURUMSAL GELİŞİM

Üyelerimiz arasında ekip çalışması anlayışını yayarak, kurumsallaşmaya ve köklü müesseselerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.

Toplumumuzun kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş, evrensel iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek olmak.

 

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

İşletmelerin genel sorunlarını saptamak ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde bu sorunlara kesin ve kalıcı çözümler geliştirmek.

Sektör temsilcileri ile görüşerek ülke ekonominsin sektörel bazdaki makro dengelerinin sıhhatli bir tarzda oluşması için projeler üretmek.

İşadamlarını ilgilendiren sanayi ve ticaret politikalrının oluşturması ve uygulamasında gerekli mercilere görüş bildirmek.

 

VERİMLİLİK

Sektör iş adamları arasındaki işbirliği ve iletişim faaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan bilgi alışverişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmaları teşvik etmek

Üyelerimizin iç ve dış pazarlarda güvenli ve kazançlı ticaret yapabilmeleri için gerekli çevrelerin, ortamların oluşturulmasına geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Türkiye’nin yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan projelerde etkin rol oynamak.

 

SOSYAL SORUMLULUK

Üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmek çevre bilinci ve korumacılığı düşüncesinin toplum, işletmeler ve bireyler arasında yaygınlaşması için çeşitli faaliyetlerde bulunmak. Ulusal ve uluslar arası Sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde toplumun sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarına yönelik projeler üretmek.