HEDEF ve AMAÇLAR

PENKON, Mehmet Haskaya ve tekstille uğraşan Gaziantepli işadamları tarafından, 2012 yılında Tekstil ve tekstil ürünleri dünyasını temsil etmek ve daha ileri götürebilmek amacıyla kamu yararına kurulan gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.

 PENKON, Tekstil piyasasını düzenlemek, Gaziantep’ te ve Türkiye’de oldukça büyük bir üretim hacmine sahip olan hazır Giyim , konfeksiyon ve yan ürünleri piyasasını bir araya getirerek paylaşma kültürünü geliştirmek , Türk ve yabancı işadamları arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu konuda gerekli makam ve otoritelerle işbirliği içerisinde geniş çerçeveli çalışmalar yapmak böylelikle ülkemizin sorunları arasında odak haline gelmiş bulunan işsizlik sorununa da yeni istihdam ortamları sağlayarak ve iş gücü olarak kadın erkek eşitliğine dikkat edilmesi ve kadınların da aynı oranda ekonomiye katılması, ülkenin refah seviyesini çağdaş uygarlık alanına götürme gayesi gütmektedir.

 AMACI:

 -İşadamlarının ve istihdam ettikleri elemanların kişisel, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerine destek olmak.

-Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. İşletmelerimizin , toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını teşvik etmek

-Özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak için milli Eğitim Bakanlığı ve sektör temsilcileri ile birlikte meslek liselerine işlerlik kazandırarak uygulanabilir projeler üretmek.

 -Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) Yapılarını sağlamlaştırmak ve onları hızla globalleşen dünyada rekabet güçlerini artırmak için gerekli uluslar arası standartlara ulaştırmak, sanayi alanındaki gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve dünyaya açılmalarını sağlamak.